Så funkar det

Hur fungerar digital redovisning?

Vi strävar efter att tillhandahålla den lilla byråns service och entusiasm kombinerat med den stora byråns kompetens och tillgänglighet – det bästa av två världar. EBEKA erbjuder tjänster inom digital redovisning, löneadministration, digitalisering och affärsservice till företag i hela Sverige – till ett riktigt bra pris dessutom!

Vårt arbetsflöde

Det ska vara enkelt att vara kund hos EBEKA. Verifikationer och underlag (fakturor, kvitton, osv) skickas in löpande via vår App och genom gemensam cloudlagring (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Vi kan även sätta upp flöden för attest, E-faktura (EDI), e-postfakturor och fysisk leverantörsfakturaskanning – allt för att minimera din manuella hantering.

Sköter vi löner åt ditt företag skickar du in underlagen enligt vår smidiga löneprocess.

Din personliga redovisningskonsult stämmer av underlagen, bokför löpande och återkopplar till dig om något saknas för perioden.

Efter periodens slut färdigställer vi resultat- och balansräkning, huvudbok, kund- och leverantörsreskontra samt gör en sammanställning över periodens utfall. Hur har perioden gått?

Ur sammanställningen framgår:
- Hur mycket moms, skatt, arbetsgivaravgifter och löner ditt företag ska betala.
- När betalningarna senast måste ske.

EBEKA sköter rapportering av moms och arbetsgivaravgifter, m.m. till berörda myndigheter åt dig. Vill du slippa att hantera betalningar tar vi även hand om det.
Ibland dyker det upp frågor på vägen. I våra fastprispaket har ditt företag tillgång till support i små och stora frågor som rör din verksamhet utan extra kostnad – inte krångligare än så helt enkelt.

När det blir dags för bokslut, årsredovisning, bolagsdeklaration och privatdeklaration fixar vi självklart även detta!

EBEKA kan även hjälpa till med mycket mer, t.ex. prognostisering, analys, budgetering, ekonomistyrning och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss så gör vi en kostnadsfri översyn av dina behov.

Digitala redovisningstjänster

Byt till EBEKA

Vi strävar efter att tillhandahålla den lilla byråns service och entusiasm kombinerat med den stora byråns kompetens och tillgänglighet – det bästa av två världar

1

Uppstartsmöte

 • Genomgång av hur du arbetar idag.
 • Diskussion runt hur du vill arbeta i framtiden.
 • Förslag på lösning med digital redovisning anpassat till din verksamhet.

2

Offert/Avtal

 • Uppdragsbeskrivning.
 • Anpassning av redovisningslösning.
 • Genomgång av servicenivåer.
 • Offert / Avtal.

3

Start

 • Kostnadsfri överflyttning från befintlig redovisningsbyrå.
 • Översyn av befintlig lösning eller implementation av digital redovisning.
 • Uppsättning av accesser och behörigheter.

4

Välkommen!

 • Vi arbetar löpande med att förbättra våra gemensamma flöden och processer.