Digitalizācija

Mēs palīdzēsim jums strukturēt un efektivizēt jūsu uzņēmuma darbību

Finanšu administrēšanas digitalizācija

EBEKA palīdzēs jums digitalizēt uzņēmuma administratīvās funkcijas, lai strukturētu un efektivizētu visu uzņēmuma darbību.

Sākotnējā izpēte un atbalsts sistēmu ieviešanā

Vai jums ir plašākas vajadzības? Mēs sniegsim atbalstu gan ar sākotnējo izpēti, gan ar finanšu un administratīvo funkciju sistēmu ieviešanu.

Procesu optimizēšana un efektivizēšana

Mēs palīdzēsim jums maksimāli izmantot savus resursus, vienlaikus samazinot nevajadzīgos, laikietilpīgos faktorus jūsu administratīvo funkciju plūsmā.

Digitālo finanšu funkciju ārpakalpojums

Uzticiet EBEKAs komandai visas vai daļu no savām finanšu un administratīvajām funkcijām.

Uzticiet savus izaicinājumus EBEKA grāmatvedības birojam

Kādi ir jūsu izaicinājumi? Laipni lūdzam sazināties ar mums, lai saņemtu bezmaksas piedāvājumu vai rezervētu sākotnējo tikšanos.

Tālrunis: +46 101 011 150